Menu
Mở quán

số cửa hàng đang đăng ký kinh doanh café de nam

Xem danh sách

CHO QUÁN ĐÃ KINH DOANH CÀ PHÊ

ĐĂNG KÝ MỞ QUÁN - CHO QUÁN ĐÃ KINH DOANH CÀ PHÊ

Chỉ áp dụng tại các quán thuộc khu vực TP.HCM

loại hình quán

Quy mô quán

Ước tính trung bình đến hiện tại

Loại café đang dùng
Lý do biết đến café de Nam